MS Křečkov - zpráva za rok 2015

Myslivci z obcí Budiměřice, Rašovice, Křečkov a Poděbrady jsou od roku 2015 registrováni v Mysliveckém spolku Křečkov (dále jen MS), dříve Mysliveckém sdružení Křečkov.

I přesto, že jsou v současné době myslivecké aktivity velice náročné jak časově, finančně, ale především pracovně, mohou být členové MS se svojí činností v roce 2015 spokojeni. Úkolů a práce bylo pro 22 členů více než dost. V letošním roce se pokračovalo na renovaci a opravě odchovny v Křečkově s cílem vybudovat společenské zázemí pro spolek. Navázalo se na práce zahájené v roce 2014. Ke konci listopadu 2015 bylo na této činnosti bezplatně odpracováno skoro 6.500 hodin. 

Z důvodu obnovení chovu bažanta v přírodě MS vypouští pravidelně poslední tři roky na jaře 40 kusů bažantích slepic. Pro myslivecké vyžití je odchováváno a vypouštěno 70 až 80 kusů kachny divoké a 100 kusů bažanta.

Další důležitou činností, kterou chceme, aby se stala tradicí, je práce s dětmi. MS letos uspořádalo pro děti předškolního a školního věku „Myslivecký dětský den". I přes nepřízeň počasí se ho zúčastnilo přes 30 dětí z okolních obcí, které přišly spolu s rodiči. Zároveň byla odchovna v Křečkově otevřena veřejnosti akcí „Ochutnávka mysliveckých specialit“. Příchozí si pochutnali na srnčím, kančím a dančím guláši. S těmito aktivitami chce MS pokračovat i v roce 2016.

Celá naše činnost by nešla vykonávat bez finančních prostředků. Ty získáváme v největší míře ze zvýšených členských příspěvků, brigád, sponzorských darů či dotací obcí Budiměřice a Křečkov. MS touto cestou děkuje zastupitelům obce Budiměřice.

Myslivosti a přírodě zdar!

Vladimír Jeník, předseda