Aktuality

Noc kostelů

13.05.2019 16:01

Sbírka pro pejsky v obchodě u Táboráka v Rašovicích

09.05.2019 10:52
Výtěžek ze sbírky bude předán do vybrané organizace, která se stará o pejsky Termín: do konce května 2019  

Procházky podél Mrliny

07.05.2019 15:58
Jedním z přání občanů odpovídajících v naší podzimní anketě bylo, aby existovalo v okolí obce více procházkových tras. Již nějakou dobu obecní zaměstnanci sekají levý břeh Mrliny od soutoku se Sánským kanálem až k propustku na konci Budiměřic (směrem na Rašovice) - jedná se o úsek zhruba 2.1 km dlouhý. Bohužel po levé straně nelze pokračovat dále až do Rašovic. Proto jsme od letošního jara začali rovněž udržovat pravý břeh mezi mosty ve Šlotavě a Rašovicích. Nově můžete tedy procházkou překonat...

Změny jízdních řádů od 6.5.2019

03.05.2019 10:52
 Linka 673  (PDF): -          Prodloužení spoje o úsek Křinec, Sovenice (6:48) – Křinec, Náměstí (6:50) s pokračováním do Nymburka - zlepšení  obsluhy pro školáky -          Posun spoje Nymburk Hl. Nádr. (15:10) – Křinec, Sovenice (15:53) o 5 min – zlepšení návaznosti na konec vyučování v zastávce Křinec, Škola   Linka 674...

Český den proti rakovině 15. 5.

29.04.2019 07:53

Pálení čarodějnic

24.04.2019 10:53
Pálení čarodějnic se uskuteční v úterý 30. 4.:   BUDIMĚŘICE  od 17:30 hod opékání špekáčků na hřišti v 18:30 hod zapálení čarodějnic   RAŠOVICE od 18:30 opékání špekáčků v 19:00 hod zapálení čarodějnic  

Valná hromada TJ Budiměřice - Šlotava z.s.

17.04.2019 09:19
Pozvánka na Valnou hromadu  TJ Budiměřice – Šlotava z.s. Výkonný výbor srdečně zve všechny členy TJ Budiměřice – Šlotava z.s.  na Valnou hromadu, která se uskuteční v sobotu 20. dubna 2019 od 19.00 hodin v budově fotbalových kabin Budiměřice č.p. 148. Program: 1.     Prezence; 2.     Schválení programu jednání valné hromady; 3.     Volba zapisovatele a ověřovatele; 4.     Seznámení s návrhem...

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 15.4.2019

15.04.2019 15:34
Vážení spoluobčané, dovoluji si vás pozvat na dnešní zasedání zastupitelstva konané od 19.00 na obecím úřadě. Hlavním bodem bude schvalování tzv. Memoranda o porozumění mezi obcí a TJ Budiměřice - Šlotava (fotbalisty), jehož smyslem je vyjádření záměru odkupu budovy fotbalových kabin do vlastnictví obce a jejich následné rekonstrukce. S tím souvisí i schválení zadání studií a smluv na zpracování žádostí o dotace. Dalším důležitým bodem je schválení tzv. Pasportu místních komunikací a Plánu...

Volby do Evropského parlamentu

12.04.2019 08:18
Obecní úřad Budiměřice hledá zájemce o členství ve volební komisi ve věku nejméně 18 let pro volby do Evropského parlamentu. Volby se uskuteční v pátek 24. 05. 2019 od 14:00 do 22:00 hod a sobotu 25. 05. 2019 od 8:00 do 14:00 hod.   Členové komise budou proškolení. Jedná se o finančně honorovanou činnost.  Zájemci, hlaste se na e-mailu obec@budimerice.cz, telefonu 721 821 672 nebo osobně na obecním úřadě.  

Tenisová odpoledne pro děti 2019

11.04.2019 17:16
 
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>