Aktuality

Otevření dětského hřiště v Budiměřicích

07.08.2013 20:39
Dnes v podvečer jsme zpřístupnili nově zrekonstruované dětské hřiště v Budiměřicích - lépe řečeno - jeho část. Naši nejmenší se mohou vyřádit na prolézačce "tři věžičky", dvou řetězových houpačkách a hlavně na lanové dráze. Koník a žralok na pružině jsou zatím nepřístupné, protože se nachází v části, kde stále ještě probíhá výstavba hřiště na petanque. I po jeho dokončení se k nim děti chvíli nedostanou, protože bude na nově navezenou zeminu vyseta tráva. Jak to vypadá s Rašovicemi? Rozhodli...

Veřejné zasedání zastupitelstva 24.6.2013

20.06.2013 20:33
Dovolujeme si vás pozvat na VZ zastupitelstva, které se bude konat 24.6.2013 od 19:00 na Obecním úřadě v Budiměřicích. Starosta původně plánoval zasedání do Rašovic - se zaměřením na specifická témata pro Rašovice, ale bohužel vzhledem povodňovým událostem se rozhodl na program zasedání zařadit pouze již připravené body. Rašovické zasedání bude tím následujícím.   Program: Úvod Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele ( §95 odst.1 zákona o obcích)  Schválení bezúplatného...

Odečet elektřiny

20.06.2013 12:27
Ve dnech 20.6. až 27.6. bude probíhat odečet elektroměrů. Kdo nebude v těchto dnech přítomen a nemá elektroměr veřejně přístupný, by měl provést samoodečet a stav zanechat na viditelném místě.

Dar obce Úholičky

19.06.2013 16:00
Obec Úholičky (leží na břehu Vltavy mezi Prahou a Kralupami nad Vltavou) zaslala na naše povodňové konto dar ve výši 300.000 Kč.

Jóga pomáhá

17.06.2013 08:32
V neděli v podvečer pomáhalo cvičení jógy v Poděbradech nejen tělům a myslím cvičících, ale především lidem postiženým povodněmi v Budiměřicích. Paní Dana Beireová zorganizovala v Aquabelle (prostory poskytla zdarma)  speciální charitativní lekci, na které se  vybralo pro naší povodňovou sbírku úctyhodných 8.900 Kč. Děkujeme! Doplnění: konečná suma předaná do sbírky nakonec činí 10.800 Kč

Hynek Fajmon v Budiměřicích

14.06.2013 10:05
Dnes Budiměřice navštívil europoslanec Hynek Fajmon, rodák z Lysé nad Labem, se svým týmem. Během setkání na Obecním úřadě se zajímal o průběh povodní a současnou situaci. Přislíbil pomoc při jednání s Povodím Labe o některých opatření, která by měla do budoucnosti podobným katastrofám zabránit nebo je zmírnit. Mimo jiné doporučil řešit protipovodňová opatření v rámci tzv. pozemkových úprav, kdy veškeré náklady hradí stát. Konkrétním a okamžitou pomocí byla darovací smlouva na příspěvek do...

Náhradní školka

11.06.2013 01:01
Od dnešního rána bude zprovozněno dočasné fungování školky v prostorách ZŠ Budiměřice jako náhrada za uzavřenou školku v Netřebicích. Po jednání s Krajskou hygienickou stanicí  a po splnění všech podmínek bude možno do školky umístit 10 dětí z našich obcí (Budiměřice, Rašovice, Šlotava). Přednost budou mít děti, jejichž rodiny byly postiženy záplavami, a o umístění do provizorní školky bude rozhodovat Obecní úřad. Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem, kdo se o toto řešení zasloužili...

Elektřina zdarma

10.06.2013 20:52
Firma ČEZ informovala obec, že občané a malopodnikatelé - zákazníci ČEZu májí možností získat na 3 měsíce elektrickou energii zdarma. Podmínkou je, aby objekt, kde dochází k odběru, byl zatopen alespoň do 0.5 metru. Vyloučeny jsou sklepy, kůlny a garáže. Potvrzení a bližší informace je možné získat na Obecním úřadě.

povodne@budimerice.cz

07.06.2013 09:12
Obec zřídila zvláštní emailovou adresu povodne@budimerice.cz, na které fungují naše operátorky krizového štábu. Na tuto adresu je možné se obracet dotazy nebo s nabídkami na pomoc.
<< 42 | 43 | 44 | 45 | 46