Aktuality

Pomoc obce po požáru

10.02.2014 20:20
Na dnešním veřejném zasedání zastupitelstva obce byla schválena finační pomoc rodině Kočových, která byla postižena ničivým požárem tři dny před loňským Štědrým dnem. Zastupitelstvo odsouhlasilo celkovou pomoc ve výši 30.000 Kč, do které se však započítávají výdaje, které měla obec s prvotní pomocí, jenž poskytla ihned po požáru (přistavení a odvoz 2 kontejnerů). Zbývající částka bude čerpána formou proplacení účtů týkajících se odstranění následků nešťastné události.

Zpívání v kostele

16.12.2013 20:45
Mnozí z nás dnes strávili část večera v kostele Sv. Prokopa na již tradiční akci, která se zařadila do adventního kalendáře Budiměřic. I letos se nám představily děti z naší základní školy v pásmu písní a scének s tématikou oslavy Vánoc.  Tleskali jsme nejen dětem, ale i členkám pedagogického sboru, pod jejichž vedením byla tato krásná akce připravena. Na samý závěr naopak členové zastupitelstva obce potěšili děti, když jim předali vánoční dárek - stavebnice Lego do školní družiny. Pro...

Konec výmluvám?

26.08.2013 14:52
Již několikrát jsme různými formami žádali majitele psů o to, aby si po svých mazlíčcích uklízeli exkrementy. Abychom jim tuto, dnes již samozřejmou, stránku péče o psy usnadnili, budou v průběhu podzimu v obcích instalovány odpadkové koše s integrovanými sáčky na psí exkrementy. Celkem zastupitelstvo vybralo a objednalo 12 košů.  Věříme, že své psí společníky máte rádi i s jejich ne příliš voňavou součástí, ale pokud byste měli přesto zábrany, na trhu existují různé pomůcky v...

Otevření dětského hřiště v Budiměřicích

07.08.2013 20:39
Dnes v podvečer jsme zpřístupnili nově zrekonstruované dětské hřiště v Budiměřicích - lépe řečeno - jeho část. Naši nejmenší se mohou vyřádit na prolézačce "tři věžičky", dvou řetězových houpačkách a hlavně na lanové dráze. Koník a žralok na pružině jsou zatím nepřístupné, protože se nachází v části, kde stále ještě probíhá výstavba hřiště na petanque. I po jeho dokončení se k nim děti chvíli nedostanou, protože bude na nově navezenou zeminu vyseta tráva. Jak to vypadá s Rašovicemi? Rozhodli...

Veřejné zasedání zastupitelstva 24.6.2013

20.06.2013 20:33
Dovolujeme si vás pozvat na VZ zastupitelstva, které se bude konat 24.6.2013 od 19:00 na Obecním úřadě v Budiměřicích. Starosta původně plánoval zasedání do Rašovic - se zaměřením na specifická témata pro Rašovice, ale bohužel vzhledem povodňovým událostem se rozhodl na program zasedání zařadit pouze již připravené body. Rašovické zasedání bude tím následujícím.   Program: Úvod Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele ( §95 odst.1 zákona o obcích)  Schválení bezúplatného...

Odečet elektřiny

20.06.2013 12:27
Ve dnech 20.6. až 27.6. bude probíhat odečet elektroměrů. Kdo nebude v těchto dnech přítomen a nemá elektroměr veřejně přístupný, by měl provést samoodečet a stav zanechat na viditelném místě.

Dar obce Úholičky

19.06.2013 16:00
Obec Úholičky (leží na břehu Vltavy mezi Prahou a Kralupami nad Vltavou) zaslala na naše povodňové konto dar ve výši 300.000 Kč.

Jóga pomáhá

17.06.2013 08:32
V neděli v podvečer pomáhalo cvičení jógy v Poděbradech nejen tělům a myslím cvičících, ale především lidem postiženým povodněmi v Budiměřicích. Paní Dana Beireová zorganizovala v Aquabelle (prostory poskytla zdarma)  speciální charitativní lekci, na které se  vybralo pro naší povodňovou sbírku úctyhodných 8.900 Kč. Děkujeme! Doplnění: konečná suma předaná do sbírky nakonec činí 10.800 Kč

Hynek Fajmon v Budiměřicích

14.06.2013 10:05
Dnes Budiměřice navštívil europoslanec Hynek Fajmon, rodák z Lysé nad Labem, se svým týmem. Během setkání na Obecním úřadě se zajímal o průběh povodní a současnou situaci. Přislíbil pomoc při jednání s Povodím Labe o některých opatření, která by měla do budoucnosti podobným katastrofám zabránit nebo je zmírnit. Mimo jiné doporučil řešit protipovodňová opatření v rámci tzv. pozemkových úprav, kdy veškeré náklady hradí stát. Konkrétním a okamžitou pomocí byla darovací smlouva na příspěvek do...

Náhradní školka

11.06.2013 01:01
Od dnešního rána bude zprovozněno dočasné fungování školky v prostorách ZŠ Budiměřice jako náhrada za uzavřenou školku v Netřebicích. Po jednání s Krajskou hygienickou stanicí  a po splnění všech podmínek bude možno do školky umístit 10 dětí z našich obcí (Budiměřice, Rašovice, Šlotava). Přednost budou mít děti, jejichž rodiny byly postiženy záplavami, a o umístění do provizorní školky bude rozhodovat Obecní úřad. Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem, kdo se o toto řešení zasloužili...
<< 44 | 45 | 46 | 47 | 48 >>