Aktuality

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 18.11.2014

18.11.2014 08:32
Vážení spoluobčané, dnes večer (18.11.) se bude od 20:00 hodin konat na Obecním úřadě veřejné zasedání zastupitelstva. Zasedání bylo svoláno především z důvodu nutnosti rychlého schválení smlouvy mezi obcí a Státním Fondem Životního Prostředí (SFŽP) na poskytnutí dotace. Původně stanovený program zahrnuje (uvádím pouze věcné body k projednání): Schválení smlouvy s SFŽP na dotaci pro projekt "Vegetační úpravy" Oprava chyby v údajích katastru Směrnice obce pro zadávání zakázek malého...

Zákaz vstupu do parku

10.11.2014 17:44
Obecní úřad s platností od 10.10.2014 vydává zákaz vstupu do parku za kostelem v Budiměřicích. Důvodem je zahájení prací na úpravě parku. Žádáme občany, aby tento zákaz respektovali a věnovali pozoronost hlavně pohybu dětí, ale i například psů při jejich venčení. Dnes byla geodeticky zaměřena a kolíky označena budoucí parková cesta a zejména po setmění může být toto značení nebezpečné. Děkujeme za pochopení.

Mršník v listopadu

06.11.2014 12:15
Počasí v listopadu přeje práci na zahradě a okolo domu, a tak se obec rozhodla vyjít vstříc občanům a i nadále zpřístupnit lokalitu Mršník pro kontrolované ukládání bioodpadu. Mršník bude otevřen  každou neděli až do 30.11.2014 od 15:00 do 16:00, kdy bude fungovat pod dohledem přítomného obecního zaměstnance.

Hledáme členy finančního a kontrolního výboru

03.11.2014 23:43
Nově zvolené zastupitelstvo obce se obrací na všechny občany obce, kteří by měli zájem a splňovali by v rozumné míře předpoklady, s nabídkou kandidatury do finančního nebo kontrolního výboru zastupitelstva. Na ustavujícím zasedání byli zvoleni jejich předsedové (FV - Vlaďimíra Kolbabová, KV - Tomáš Dvořák), jelikož Zákon o obcích požaduje, aby předsedové dotčených výborů byli zároveň zastupiteli. Rozumnou praxí je svěřit předsednictví některého z těchto výborů zastupitelům nebo kandidátům z...

Výsledky ustavujícího zasedání zastupitelstva

03.11.2014 18:48
V neděli večer proběhlo v restauraci "U Datlů" ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Budiměřice. Z hlavních bodů byl na programu slib nových zastupitelů, volba starosty a místostarosty, ustanovení výborů zastupitelstva a stanovení odměn za výkon funkce zastupitelů. V sále se zasedání zúčastnilo 29 občanů. Zastupitelé zvolili ze svého středu do funkce neuvolněného starosty pana Bc. Marka Merhouta, který v předcházejícím období působil jako předseda finančního výboru....

Ustavující zasedání nového zastupitelstva

30.10.2014 19:37
Dne 2.11.2014 (neděle) od 18:00 se v pohostinství "U Datlů" uskuteční ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva. Na jaký program se můžeme těšit?  Po nezbytných úvodních procedurálních bodech, jako je určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele nebo určení mandátního a volebního výboru,  složí noví členové zastupitelstva slib. Následovat bude volba starosty a místostarosty obce. Dalším plánovaným bodem je ustanovení kontrolního a finančního výboru a volba jejich předsedů. Jako...

Přerušení dodávek el. proudu 18.4.2014

14.04.2014 13:56
ČEZ Distribuce a.s. oznamuje přerušení dodávky elektřiny v obci Budiměřice dne 18.4.2014 od 13.00 hod. - 15.00 hod. směrem od Nymburka po křižovatku na Šlotavu.

Pomoc obce po požáru

10.02.2014 20:20
Na dnešním veřejném zasedání zastupitelstva obce byla schválena finační pomoc rodině Kočových, která byla postižena ničivým požárem tři dny před loňským Štědrým dnem. Zastupitelstvo odsouhlasilo celkovou pomoc ve výši 30.000 Kč, do které se však započítávají výdaje, které měla obec s prvotní pomocí, jenž poskytla ihned po požáru (přistavení a odvoz 2 kontejnerů). Zbývající částka bude čerpána formou proplacení účtů týkajících se odstranění následků nešťastné události.

Zpívání v kostele

16.12.2013 20:45
Mnozí z nás dnes strávili část večera v kostele Sv. Prokopa na již tradiční akci, která se zařadila do adventního kalendáře Budiměřic. I letos se nám představily děti z naší základní školy v pásmu písní a scének s tématikou oslavy Vánoc.  Tleskali jsme nejen dětem, ale i členkám pedagogického sboru, pod jejichž vedením byla tato krásná akce připravena. Na samý závěr naopak členové zastupitelstva obce potěšili děti, když jim předali vánoční dárek - stavebnice Lego do školní družiny. Pro...

Konec výmluvám?

26.08.2013 14:52
Již několikrát jsme různými formami žádali majitele psů o to, aby si po svých mazlíčcích uklízeli exkrementy. Abychom jim tuto, dnes již samozřejmou, stránku péče o psy usnadnili, budou v průběhu podzimu v obcích instalovány odpadkové koše s integrovanými sáčky na psí exkrementy. Celkem zastupitelstvo vybralo a objednalo 12 košů.  Věříme, že své psí společníky máte rádi i s jejich ne příliš voňavou součástí, ale pokud byste měli přesto zábrany, na trhu existují různé pomůcky v...
<< 45 | 46 | 47 | 48 | 49 >>