Historie

První zmínka o knihovně v Budiměřicích je na začátku nového svazku kroniky založené v roce 1962: „lidová knihovna je umístěna v budově MNV a obsahuje 2 166 svazků." V roce 1976 měla knihovna 1 200 svazků. Knihovna byla otevřena 1x týdně. Knihovnice v roce 1985 založila při Místní lidové knihovně čtenářský kroužek. Z důvodu opravy (shnilá podlaha, vytápění uhlím) byla knihovna otevřena do května roku 1988, poté byla uzavřena z důvodu rekonstrukce elektroinstalace v celé budově MNV. Knihovna nebyla po rekonstrukci otevřena v letech 1989 – 1991. Dne 08. 12. 2009 byl v knihovně spouštěn knihovní systém Clavius REKS. Knihovnice do něho postupně vložila celý fond elektronického katalogu.

Knihovna v Rašovicích byla založena v roce 1903 Václavem Kulichem z darů občanů, v té době měla 580 svazků. V zimním období byl počet výpůjček kolem 700. V roce 1963 byla knihovna v Rašovicích umístěna v budově MNV a měla velký výběr knih. Do knihovny  byla v roce 1987 zakoupena akumulační kamna. V roce 2007 provedly pracovnice Městské knihovny v Kutné Hoře aktualizaci fondu z důvodu zrušení knihovny v Rašovicích.

 

Knihovníci

Knihovna Rok Jméno a příjmení
Rašovice 1907 - 1945 Josef Zajíček
Budiměřice ???? - 1962 Antonín Litera
Budiměřice 1963 - 1964 Miluška Hošková (provdaná Herčíková)
Budiměřice 1976 - 5/1988 Dagmar Hojsáková (provdaná Kušanová)
Rašovice ???? - 1991 Jana Vocásková
Budiměřice 10/2004 - 6/2017 Petra Novotná
Budiměřice 7/2017 - nyní Bc. Šárka Vargová

(Zdroje: Pamětní kniha obce Rašovice u Nymburka, Kronika Budiměřice – Šlotava, okres Nymburk, díl I.)