Budiměřický příměstský tábor

30.05.2017 17:16

Vážení rodiče,

na konci letošních prázdnin v termínu od 28.8. do 1.9. bychom rádi v režii obecního úřadu uspořádali nultý ročník příměstského (resp. přívesnického) tábora pro děti ve věku od 6 do 15 let s trvalým pobytem v obci. Pro děti bude v součinnosti se spolky připraven pestrý a zajímavý program na každý den od 8.00 do 16.00 s možností příchodu již v 7.00 a odchodu v 17:00. Zajištěn bude oběd, odpolední svačina a pitný režim. Cena tábora je 800 Kč / dítě. Kapacita tábora je omezena. V případě zájmu prosím kontaktujte obecní úřad na emailu obec@budimerice.cz nebo osobně v úředních hodinách - nejpozději do 16.6.2017.

Marek Merhout, starosta