Černé skládkování u Dlouhých trav

04.10.2015 10:32

V předcházejícím týdnu jsme opět museli řešit problém výskytu černých skládek v lokalitě Dlouhé trávy (viz. mapa). Neznámý výtečník zde uskladnil hromadu použitých pneumatik. Zřejmě si tím "vyřešil" svůj problém. Respektive jej přenesl na obec, která skládku musela po upozornění ze strany odboru životního prostředí MěÚ Nymburk na svoje náklady odstranit.

Jelikož se jedná o neustále se opakující nešvar, obecní úřad se rozhodl k řešení přistoupit razantním způsobem, kterým je instalace závory na začátek polní cesty a občasným umísťováním fotopasti. Po zrealizování tohoto řešení bude celá lokalita ve spolupráci s VaK Nymburk, jakožto vlastníkem pozemku s lesním porostem, uklizena a měla by do budoucnu zůstat ve stavu odpovídajícím jejímu účelu.

Je opravdu smutné, kolik lidského úsilí a finančních prostředků je vynaloženo kvůli sobeckému chování několika nezodpovědných jedinců.