Český statistický úřad - výběrové šetření v domácnostech

05.02.2018 10:44

Český statistický úřad organizuje každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácnotstí v České republice pod názvem "Životní podmínky 2018". Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 575 domácnostech, z nichž se 6 825 zúčastnilo již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření bude probíhat v době od 3. 2. do 27. 5. 2018 prostřednictví speciálně vyškolených tazatelů, kteří se budou prokazovat průkazem tazatele a pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, popřípadě průkazem zaměstnance ČSÚ.

Pracovník pověřený řízením šetření "Životní podmínky 2018": Bc. Zuzana Mašková, 731 439 298, 274 053 195