Chodníky v Budiměřicích

09.12.2017 11:24

S blížícím se koncem roku stále častěji odpovídáme na otázku, jak to vypadá s dokončením chodníků v Budiměřicích. Odpověď je v tuto chvíli již poměrně jednoduchá - do konce roku budeme mít stavební povolení a vybraného dodavatele. Na začátku ledna podepíšeme  smlouvu a konečné předání hotových chodníků od úřadu směrem k benzínce by se mělo uskutečnit do 120 dnů od jejího podpisu -  tj. počátkem května by měly být chodníky k dispozici. Pokud jde o druhou část projektu, kterou jsou chodníky na opačné straně obce od hřbitova směrem na Rašovice, plánujeme, že výstavba plynule naváže na část první.

Před koncem roku bude zastupitelstvo schvalovat rozpočet obce na rok 2018, který na vybudování chodníků počítá s částkou 7.5 mil. Kč. Jedná se o sumu včetně rezervy, samotná hodnota zadávané veřejné zakázky by neměla překročit 6.7 mil. Kč. Pokud uspějeme s žádostí o dotaci, tak bychom platili o 3.2 mil. Kč méně - o tolik budeme žádat.

Součástí projektu je výměna přístřešku autobusové zastávky v parku. Ve východní části bychom potom rovněž nahradili stávající veřejné osvětlení novým s LED technologií, tak jak tomu došlo ve směru na Nymburk.

Zbývá pouze jedna otázka. Proč to celé tak dlouho trvá? Nepříjemná situace je zejména v západní části, kde je již téměř rok hotová příprava na chodníky v podobě štěrkových ploch za silničními obrubníky. K tomu došlo v podstatě bez přechozího plánu, jako součást rekonstrukce hlavní silnice. Na dokončení chodníků  však bylo třeba získat stavební povolení. Za tím účelem se od ledna letošního roku roztočilo kolečko v podobě výběrového řízení na projektanta, tvorby vlastního projektu, čekání na vyjádření dotčených majitelů pozemků a institucí a teprve na konci září zahájení stavebního řízení. To samotné trvá necelé 3 měsíce a mělo by být ukončené před koncem roku vydáním stavebního povolení. Když se podíváme zpět, tak v podstatě nevidíme prostor pro možný rychlejší průběh.

Obrázek - veškerá potřebná povolení a vyjádření pro získání stavebního povolení.