Dětský den STŘEDOVĚK

14.05.2018 14:58

Království Budiměřice na vědomost dává, že zve tímto všechny rytíře a princezny na 

D Ě T S K Ý   D E N   S T Ř E D O V Ě K
neděle 3. 6. od 14 hodin

Odpoledne plné legrace, dobrodružství a zábavy pro celou rodinu. 
Na 15 hodin je připraveno překvapení!

Čeká na vás povyražení pro rytíře, třpytivé zdobení pro princezny, soutěže a tvořívé dílny. 
Středověké dobroty a limonáda ZDARMA.
Vstupné dobrovolné. Středověké kostýmy vítány. 

---

Touto akcí se započne nová tradice v pořádání dětských dnů v naší obci, tj. jeden dětský den pro všechny tři části obce
Letos oslavíme svátek dětí na hřišti v Budiměřicích, příští rok v Rašovicích. V následujících letech se budou místa konání pravidelně střídat.