Dodržování jízdních řádů autobusů

12.12.2014 07:54

Na zasedání zastupitelstva 11.12.2014, na kterém bylo schváleno uzavření smlouvy na zálohovou úhradu příspěvku na ztrátové autobusové linky v roce 2015 (tzv. dopravní příspěvek na dopravní obslužnost), bylo v diskuzi otevřeno téma dodržování jízdních řádů ze strany přepravců. Ti z občanů, kteří autobusy pravidelně používají, mají s tímto nešvarem vlastní osobní zkušenost. Zřejmě největším problémem, který bude obec řešit, je fakt, že autobus odjede před časem stanoveným v platném jízdním řádu. V praxi to znamená, že cestují se dostaví na zastávku na čas, ale autobus již odjel. Občasné a mírné zpoždění je možné tolerovat, po našich dopravcích zřejmě dochvilnost japonských železnic asi nikdy požadovat nebudeme, ale předčasný odjezd je podle našeho názoru opravdu velký "faul" na cestujících. Jelikož částka na dopravní obslužnost placená z obecních prostředků dosahuje 125 tis. Kč, jako plátci máme jistě právo na vyřešení problému.

Protože jako obecní úřad nemáme možnost sledovat v praxi každodenní dodržování jízdního řádu, prosíme občany-cestující, pokud se setkají s těmito problémy, aby nás informovali (linka, čas odjezdu, popis problému). Samozřejmě se na nás můžete obrátit i s jinými nesrovnalostmi spojenými s autobusovou přepravou (chování řidičů, čistota, bezpečnost jízdy atd.).

Marek Merhout