Frikulín 5/2019

09.05.2019 16:04

Na květnovém setkání, které se konalo 7.5., jsme si s dětmi připomněli výročí osvobození naší země z fašistické nadvlády. Se staršími žáky jsme si poustili film z cyklu "Dějiny udatného českého národa", abychom si přiblížili souvislosti vzniku a průběhu 2. světové války. Následovala referát Barunky Němcové o pověsti Durynk a Neklan z knihy Staré pověsti české od Aloise Jiráska. Na závěr si děti vyrobily dárky pro maminky ke Dni matek a prohlížely si knížky dle vlastního výběru. Někteří z nich si vybrané knížky vypůjčily domů. 

S mladšími dětmi si též připomněly dny osvobození i památku pana Adolfa Jirouta, občana naší obce, který padl ve dnech květnového povstávní v Praze. Jeho jméno děti znají z pamětní desky umístěné na pomníku padlých v Budiměřicích. Dále jsme se věnovali četbě z dětských knih. Tentokrát jsme se seznámili s naučnou knihou "Veselé experimenty na doma". Děti četly postup a následně jsme si dva pokusy vyzkoušeli. 

Právě probíhá ukázka odstředivé síly... Kniha byla okamžitě vypůjčena. I mladší děti si vyrobily dárek pro maminku.