Hynek Fajmon v Budiměřicích

14.06.2013 10:05

Dnes Budiměřice navštívil europoslanec Hynek Fajmon, rodák z Lysé nad Labem, se svým týmem. Během setkání na Obecním úřadě se zajímal o průběh povodní a současnou situaci. Přislíbil pomoc při jednání s Povodím Labe o některých opatření, která by měla do budoucnosti podobným katastrofám zabránit nebo je zmírnit. Mimo jiné doporučil řešit protipovodňová opatření v rámci tzv. pozemkových úprav, kdy veškeré náklady hradí stát.

Konkrétním a okamžitou pomocí byla darovací smlouva na příspěvek do veřejné sbírky na částku 20.000 Kč, kterou nám pan Hynek Fajmon v zastoupení Oblastního sdružení ODS předal.