Kam s použitými pneumatikami?

02.02.2017 10:17

Seznam sběrných míst najdete na stránkách MŽP  www.mzp.cz/cz/odber_pneu 

a na www.eltma.cz.

 

Zpětný odběr se provádí:

BEZ VAZBY NA NÁKUP ZBOŽÍ A SLUŽEB

BEZ OHLEDU NA ZNAČKU PNEUMATIK

BEZPLATNĚ

 

Společnost Eltma zajišťuje svoz a likvidaci použitých pneumatik pro místa zpětného odběru zdarma a dle podmínek zpětného odběru. Odevzdáním v naší síti se vaše pneumatika dostane do správných rukou a je garantována její 100% likvidace. 

Více informací na  www.eltma.cz .