Karneval s mikulášskou nadílkou

20.11.2017 08:43

 

Sdružení žen Budiměřice - Šlotava pořádá každoroční 

 

K A R N E V A L   S   M I K U L Á Š S K O U   N A D Í L K O U

 

Sobota 02. 12. 2017 od 15 hodin 

v pohostinství U Datlů ve Šlotavě.

 

Vstupné 20,- Kč/dítě, ostatní dobrovolné.