Kontejnery na odpad

26.03.2015 21:25

V sobotu 28.3.2015 bude možné v době od 8:00 do 11:00 ukládat velkoobjemový komunální odpad do kontejnerů, které budou přistaveny v Budiměřicích "U Svitáků" a v Rašovicích na dvoře obecního úřadu. Ukládání bude probíhat pod dozorem pracovníka obecního úřadu. Prosíme nevhazovat papír, sklo nebo plasty, které patří do separovaného odpadu.

Kontejner na nebezpečný odpad (např. elektrospotřebiče, baterie, svítidla, barvy, pneu...) bude k dispozici v sobotu 28.3.2015 od 8:00 do 11:00 v Budiměřicích "U Svitáků". Občané Rašovic budou mít možnost připravit nebezpečný odpad před jejich domy v sobotu 28.3. před 9:00, odkud jej odvezou členové SDH Budiměřice - Šlotava.