Memoriál F. Říhy a B. Jeníka

29.05.2017 10:44

SDH Budiměřice - Šlotava si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat 

v sobotu 10. června 2017 na MEMORIÁL F. ŘÍHY A B. JENÍKA

Místo konání: Fotbalové hřiště v Budiměřicích

Program: 

   
8:30 - 8:45 prezentace družstev mladých hasičů
9:00 nástup soutěžních družstev - slavnostní zahájení
9:15 zahájení soutěží - požární útoky družstev dětí
11:30 - 12:00 vyhlášení výsledků
11:00 - 12:00 prezentace družstev mužů a žen
12:15 nástup soutěžních družstev mužů a žen
12:30 zahájení soutěží
15:00 vyhlášení výsledků

 

Další informace:

  • startovné: 100,- Kč/družstvo mužů a žen; družstva mladých hasičů bez startovného
  • soutěž proběhne ve dvou pokusech, časy se budou sčítat
  • medaile pro první tři umístěná družstva mladých hasičů v každé kategorii - tzn. přípravka, mladší, starší
  • bohaté občerstvení bude zajištěno na vlastní náklady ve stánku, který bude umístěn na hřišti