Memoriál Františka Říhy a Bohumila Jeníka

02.06.2016 15:48

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BUDIMĚŘICE

  si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat

 

v sobotu 4. června 2016

 

          

 

 

na soutěž v požárních útocích Memoriál Františka Říhy a Bohumila Jeníka

 

Místo konání:

Fotbalové hřiště v Budiměřicích

Program:

8:30 – 8:45 prezence družstev mladých hasičů

9:00 nástup soutěžních družstev - slavnostní zahájení

9:15 zahájení soutěží – požární útoky družstev dětí 

11:30 – 12:00 vyhlášení výsledků + překvapení pro děti

11:00 – 12:00 prezence družstev mužů a žen

12:15 nástup soutěžních družstev mužů a žen

12:30 zahájení soutěží

15:00 vyhlášení výsledků

 

Další informace:

Startovné: 100 Kč pro družstva mužů a žen

Družstva mladých hasičů bez startovného

Soutěž proběhne ve dvou pokusech a časy se budou sčítat

Medaile pro první tři umístěná družstva mladých hasičů v každé kategorii – tzn. přípravka, mladší, starší

Bohaté občerstvení bude zajištěno na vlastní náklady ve stánku, který bude umístěn přímo na hřišti.

Doprovodný program: hudební program po celou dobu akce