Myslivecký kroužek

05.09.2017 16:36

MYSLIVECKÝ KROUŽEK MS KŘEČKOV

Náplň kroužku:

seznámit děti s přírodou a zásadami chování v lese

přiblížit dětem naši zvěř a péči o ni

představit myslivost jako nedílnou součást české tradice a kultury

 

Kroužek bude probíhat 1x za 14 dnů v sobotu od 9 do 11 hodin v myslivně v Křečkově.

První setkání se uskuteční v sobotu 9. 9. 2017 v 9 hodin.

Kontakt:

www: https://ms-kreckov.webnode.cz/