povodne@budimerice.cz

07.06.2013 09:12

Obec zřídila zvláštní emailovou adresu povodne@budimerice.cz, na které fungují naše operátorky krizového štábu. Na tuto adresu je možné se obracet dotazy nebo s nabídkami na pomoc.