Nedostatek vody ve studnách

07.08.2015 16:52

Letošní extrémní sucho se bohužel již projevuje na hladině spodních vod a tím i v nedostatku vody v kopaných studnách. Obecní úřad včera zaznamenal první případ, kdy došlo zcela ke ztrátě vody ve studni u jednoho z rodinných domů v Budiměřicích. Co má občan v takovou chvíli dělat? Především je nutno zdůraznit, že odpovědnost za zásobování domů vodou je zcela na bedrech jejich vlastníků a není v kompetenci místní samosprávy. V roce 2012 obec Budiměřice investovala 5 mil. Kč do vybudování vodovodního řadu ve všech jejích místních částech a nemalou měrou vyšla vstříct těm vlastníkům nemovitostí, kteří se rozhodli si hromadně vybudovat vodovodní přípojku (VP) - ať již začali vodu ihned odebírat nebo odpovědně mysleli dopředu na mimořádné situace jako jsou sucha nebo naopak povodně.  Pomoc spočívala především v získání hromadného územního rozhodnutí, projektové dokumentaci a sjednání množstevní slevy s jedním centrálním dodavatelem prací.

Když ve studni dojde voda a vlastník nemovitosti se rozhodne připojit na vodovodní řad společnosti VaK Nymburk, tak základní informace o postupu v takovém případě naleznete na stránkách obce v části Otázky a odpovědi. Je však jasné, že se jedná o řešení dlouhodobější. Rychlou alternativou pak může být také vyčištění popř. prohloubení studně. V tom případě je nutné se obrátit na odbornou firmu.

Pokud by se situace i nadále zhoršovala a nabyla by rozměru mimořádné situace, kdy by postižených nemovitostí bylo více, má obec připravené technicko-organizační řešení, které by zajistilo provizorní distribuci vody z vodovodního řadu. Nicméně i takové opatření může být pouze dočasné a je skutečně odpovědností každého vlastníka nemovitosti se tento stav preventivně připravit, zvláště pak když to je v naší lokalitě možné (vodovod, dostatek vody ve větších hloubkách).