Očkování psů

08.04.2016 09:58

V sobotu 16. dubna 2016 bude provedena vakcinace psů proti vzteklině. Cena: 100,- Kč/pes. Přineste očkovací průkaz.

Budiměřice a Šlotava: 14,30 hod v parku u obecního úřadu

Rašovice: 15,30 hod na autobusové zastávce