Odpady - bio, nebezpečný, velkoobjemový

02.12.2016 09:43

Od neděle 04.12.2016 je možné ukládat větve, listí, trávu opět na Mršník. U SvitákŮ již nebude k tomuto účelu umístěn kontejner. Otevřeno bude od 10:00 do 11:00 hodin. 

 

V sobotu 10.12.2016 budou v době od 8:00 do 11:00 hodin otevřena sběrná místa pro ukládání velkoobjemového a nebezpečného odpadu - v Budiměřicích "U Svitáků" a v Rašovicích na dvoře obecního úřadu.

Ukládání bude probíhat pod dozorem pracovníka obecního úřadu. Prosíme nevhazovat papír, sklo nebo plasty, které patří do separovaného odpadu.