Otevření dětského hřiště v Budiměřicích

07.08.2013 20:39

Dnes v podvečer jsme zpřístupnili nově zrekonstruované dětské hřiště v Budiměřicích - lépe řečeno - jeho část. Naši nejmenší se mohou vyřádit na prolézačce "tři věžičky", dvou řetězových houpačkách a hlavně na lanové dráze. Koník a žralok na pružině jsou zatím nepřístupné, protože se nachází v části, kde stále ještě probíhá výstavba hřiště na petanque. I po jeho dokončení se k nim děti chvíli nedostanou, protože bude na nově navezenou zeminu vyseta tráva.

Jak to vypadá s Rašovicemi? Rozhodli jsme se dokončit jedno hřiště zcela kompletně a pak přesunout síly do Rašovic. Tam hřiště v podstatě stojí, zbývá pouze upravit dopadovou plochu .... a bude to.

Na tomto místě bych rád požádal jménem obce nejen všechny rodiče, ale i ostatní občany, aby nám pomáhali udržet obě hřiště v bezpečném a nepoškozeném stavu, ať již jde o herní prvky nebo následně vysázenou okrasnou zeleň. Prosíme o dodržování návštěvních řádů, kterou jsou u každého hřiště vyvěšeny na informačních cedulích. Obzvláště majitele pejsků bychom rádi požádali o důsledný úklid stop po jejich miláčcích, brzy budou instalovány koše s pytlíky na psí exkrementy.

Více informací o projektu naleznete v t éto části obecních stránek .  Zatím nechceme nic slibovat, ale máme pro vás (možná) ještě malé překvapení.

Za projektový team

Marek Merhout