Pasování prvňáčků na čtenáře

21.05.2019 11:12

Dnes se konalo první pasování prvňáčků z místní základní školy na čtenáře v naší knihovně. Pro naše malé čtenáře to byla velká zkouška. Předvedli nám, co se dokázali společně naučit. Všechny děti četly dramatizaci příběhu O kůzlátkách, kterou si připravily pod vedením paní učitelky Homoláčové. Následovalo šerpování a předání knižního daru "Kde se nosí krky" od Miroslava Tvrze. Každý prvňáček měl radost, že dostal vlastní novou knihu. 

Poté žáčci odrecitovali společně několik básniček. 

Na závěr si čerstvě pasovaní čtenáři připili dětským šampaňským a dali si dortíček s písmenkem.

Chceme všem čtenářům pogratulovat a popřát jim hezké plné zábavy, her a čtení. 

 

Informace pro rodiče malých čtenářů: děti mají možnost půjčovat si knihy z bohaté nabídky naší knihovny. Prosíme Vás o podání podepsané přihlášky, které jsou k dispozici v knihovně nebo na obecním úřadě. Děti mají o čtení opravdu velký zájem a rádi bychom je v tom i nadále podporovali. 

 

 

Děti si s paní učitelkou Homoláčovou připravily