Podání žádosti o dotaci na chodníky v Rašovicích

15.04.2015 09:13

Dnes byla podána žádost o dotaci z Fondu Rozvoje rozvoje obcí a měst Středočeského kraje na výstavbu a rekonstrukci chodníků v části Rašovice. Žádaná částka je 3.050.000 Kč, což je 60% z celkových uznatelných nákladů ve výši 5.052.123 Kč. Na poslední chvíli byla z projektu vyjmuta část chodníků vedoucí od mostu přes Blatnici k mostu přes Mrlinu (směr Chleby). Důvodem bylo nezískání dodatečného souhlasu od jednoho z vlastníků pozemků, přes který je chodník projektován. Tento fakt byl projekční firmou a stavebním úřadem v roce 2008 přehlédnut a přišlo se na něj až nyní při podávání žádosti o dotaci.