Pojďme recyklovat!

24.09.2019 20:55
Jménem obce Budiměřice bych tímto velmi rád požádal několik domácností, které by nám jako dobrovolníci pomohli s vyzkoušením nové formy třídění a svozu domácího komunálního odpadu.
Problematika nakládání s odpady je poměrně složitá, a navíc se poměrně dynamicky mění. Největší změny nás však teprve čekají v souvislosti s blížícím se zákazem skládkování směsného komunálního odpadu (tj. odpad vyvážený v popelnicích) a jeho budoucím energetickým využitím ve spalovnách.  A s tím spojeným výrazným zdražování ceny za likvidaci odpadu. Bohužel v tomto ohledu jsme v Budiměřicích zaspali dobu. A to jak ve výši poplatku za odpady, který vybíráme, tak v úspěšnosti třídění. Jestliže byl například  průměr směsného komunálního odpadu na obyvatele v obcích podobné velikosti v minulém roce 220 Kg, tak v Budiměřicích jsme vyprodukovali 330 kg! To je o 50% více.
A protože nejde pouze „eko“ přístup, ale také o budoucí rostoucí výdaje za likvidaci odpadů, které půjdou z peněženek všech občanů, je třeba provést změny.
Právě proto hledáme dobrovolníky, kteří by nám pomohli nejprve otestovat v pilotním provozu některé z těchto změn. Pokud máte zájem a není vám lhostejné životní prostředí, prosíme, abyste se zaregistrovali prostřednictvím následujícího formuláře. Předem děkuji všem, kteří chtějí pomoci.
Marek Merhout, starosta
Jménem obce Budiměřice bych tímto velmi rád požádal několik domácností, které by nám jako dobrovolníci pomohli s vyzkoušením nové formy třídění a svozu domácího komunálního odpadu.
 
Problematika nakládání s odpady je poměrně složitá, a navíc se poměrně dynamicky mění. Největší změny nás však teprve čekají v souvislosti s blížícím se zákazem skládkování směsného komunálního odpadu (tj. odpad vyvážený v popelnicích) a jeho budoucím energetickým využitím ve spalovnách.  A s tím spojeným výrazným zdražování ceny za likvidaci odpadu. Bohužel v tomto ohledu jsme v Budiměřicích zaspali dobu. A to jak ve výši poplatku za odpady, který vybíráme, tak v úspěšnosti třídění. Jestliže byl například  průměr směsného komunálního odpadu na obyvatele v obcích podobné velikosti v minulém roce 220 Kg, tak v Budiměřicích jsme vyprodukovali 330 kg! To je o 50% více.
 
A protože nejde pouze „eko“ přístup, ale také o budoucí rostoucí výdaje za likvidaci odpadů, které půjdou z peněženek všech občanů, je třeba provést změny.
 
Právě proto hledáme dobrovolníky, kteří by nám pomohli nejprve otestovat v pilotním provozu některé z těchto změn. Pokud máte zájem a není vám lhostejné životní prostředí, prosíme, abyste se zaregistrovali prostřednictvím následujícího formuláře. Podrobnosti sdělíme vybraným dobrovolníkům. Předem děkuji všem, kteří chtějí pomoci.
 
Marek Merhout, starosta