Popelnice na použité kuchyňské - rostlinné oleje a tuky

09.11.2016 15:37

K obecnímu úřadu v Budiměřicích a na Zajíčkovu cestu v Rašovicích byly přidány popelnice na použitý kuchyňský - rostlinný olej a tuky. 

Olej do popelnice nevylévejte, ale vhazujete v uzavřených PET lahvích. Děkujeme, že třídíte odpad.