Posvícenská zábava v Rašovicích

15.11.2017 14:08

Restaurace u Táboráka v Rašovicích pořádá v sobotu 18. 11. 2017 od 18:00 hodin 

P O S V Í C E N S K O U   Z Á B A V U

Živá hudba - Olda Tuček.