Povinné čipování psů

18.09.2019 15:43

Rádi bychom připomněli majitelům psů, že na základě novely Veterinárního zákona je od 1. ledna 2020 povinností mít všechny psy starší 6 měsíců označené čipem. Nejedná se o nařízení obce Budiměřice, ale jde o zákonnou povinnost. Za porušení zákona může být udělena ve správním řízení pokuta až 20.000 Kč.

Abychom občanům usnadnili splnění nově uložené povinnosti, dohodli jsme s MVDr. Břečkou možnost hromadného čipování psů za cenu 300 Kč.  Čipování proběhne  v sobotu 28.9.2019 od 12.00 hod. u obecního úřadu v Budiměřicích a následně od 13.00 na autobusové zastávce v Rašovicích.

Protože záměrem obce je si vytvořit vlastní registr čísel čipů, aby bylo v budoucnosti možné jednoduše a rychle identifikovat např. nalezeného psa, bude přítomen pracovník obce, který si údaje rovnou zaznamená. S tím souvisí upozornění, že při platbě poplatků za psy na rok 2020 bude číslo čipu požadováno – právě za účelem zaevidování do obecního registru. Do budoucna se uvažuje o slevě na poplatku za psy, kteří budou v obecním registru vedeni.