Pozvání na zasedání zastupitelstva 5.2.2018

04.02.2018 19:31

Vážení spoluobčané,

jménem zastupitelstva si vás dovoluji pozvat na jeho veřejné zasedání, které se bude konat v pondělí 5. února 2017 od 20:00 v zasedací místnosti budovy obecního úřadu.

Po úvodních bodech se zastupitelstvo bude věnovat zahájení tvorby nového územního plánu (ÚP) obce. Problematiku ÚP představí pracovník společnosti U - 24, s.r.o. Budiměřice musí mít nový ÚP dokončený nejpozději do roku 2022. A i když se zdá, že 4 roky jsou dlouhá doba, tak ve skutečnosti příliš času nezbývá. Výsledkem usnesení zastupitelstva by mělo být rozhodnutí o zahájení prací na ÚP, tak abychom mohli na konci léta požádat o dotaci na jeho zhotovení. Očekávané náklady se pohybují totiž v statisících Kč.

V dalších bodech budou zastupitelé schvalovat prodej části pozemku 210/1 v k.ú. Rašovice (jako přeplocenky o rozloze 128m2), dále přijetí sponzorského daru pro ZŠ Budiměřice a poskytnutí veřejné finanční podpory na činnost spolkům, které podali žádost (MS Křečkov, Sdružení žen a MS Chleby - Šlotava). MS Křečkov zároveň požádalo o podporu na projekt "Oprava bývalé odchovny bažantů na venkovní učebnu a sklad" ve výši 10.000 Kč.

Jako starosta budu informovat o podání žádosti na dotaci na vybavení naší knihovny a o výsledku loňské žádosti o dotaci na pořízení kompostérů a štěpkovače (prozrazení překvapení -- dotaci jsme získali!). V posledním bodě před diskuzí bude zastupitelstvo schvalovat nájemní smlouvu na provozovnu za účelem poskytování služeb kadeřnice.

 Těším se na vás všechny, kteří si najdou čas a dorazí se zajímat o věci veřejné.

Marek Merhout, starosta