Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 10.10.2017

09.10.2017 23:33

Vážení spoluobčané, jménem zastupitelstva a obecního úřadu si vás dovoluji pozvat na zasedání zastupitelstva konající se v úterý 10.10.2017 od 20:00 na v budově obecního úřadu Budiměřice. Zřejmě nejdůležitějším bodem bude schválení zadání výběrového řízení na zhotovitele nových chodníků v Budiměřicích. Dále se zastupitelstvo bude zaobírat řešením situace ohledně obecních pozemků využívaných ČD bez existence nájemní smlouvy a záměrem prodeje celkem dvou pozemků v katastrálním území Rašovice. O Rašovice půjde i v bodě podání žádosti o dotaci na renovaci památníku. Dále se zastupitelé vyjádří k uzavření nájemní smlouvy na prostory v nově vzniklé provozovně služeb pro občany (po pedikúře tentokrát masáže) a v neposlední řadě k projektu instalace inteligentního radaru na příjezdu do Budiměřic směrem od Nymburka, který je nově zařazeným bodem na jednání.

Pokud vás uvedená témata zaujala, budu se těšit na vzájemné shledání na zasedání zastupitelstva

Marek Merhout, starosta