Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 14.2.2017

12.02.2017 22:51

Vážení spoluobčané,

dovolte mi vás pozvat na první veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2017, které se uskuteční dne 14.2.2017 od 20:00. Místo jednání zastupitelstva bude tentokrát velmi výjimečné - ZŠ Budiměřice. Školu jsme zvolili jednak z důvodu probíhající rekonstrukce prostor obecního úřadu, a jednak protože se jí bude přímo nebo nepřímo týkat 6 z 10 bodů jednání.

Stěžejními body, o kterých bude zastupitelstvo rozhodovat, je obecní rozpočet na rok 2017 a návrh plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v katastru Šlotavy.

Rozpočet obecní pokladny je navržen s příjmy ve výši bezmála 9 mil. Kč a po započítání plánovaných výdajů by měl skončit s přebytkem necelých 3 mil. Kč. Nutno ovšem podotknout, že plánované výdaje neobsahují finanční prostředky na významné rozvojové projekty, které chceme v roce 2017 uskutečnit - to je zejména výstavba chodníků v Budiměřicích.

Obci Budiměřice byl předložen návrh plánu společných zařízení, které by se měly v budoucnosti realizovat v rámci KPÚ Šlotava. Přeloženo do srozumitelné řeči - jde o plán cest umožnujících obsluhu zemědělských pozemků a návrh na vznik tzv. lokálního biokoridoru v místě soutoku Mrliny a Trnávky.

Pozvánku se všemi plánovanými body jednání a návrh rozpočtu pro rok 2017 naleznete na elektronické úřední desce obce (ZDE).

Těším se na vaši účast.

Marek Merhout, starosta obce