Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 15.4.2019

15.04.2019 15:34

Vážení spoluobčané,

dovoluji si vás pozvat na dnešní zasedání zastupitelstva konané od 19.00 na obecím úřadě. Hlavním bodem bude schvalování tzv. Memoranda o porozumění mezi obcí a TJ Budiměřice - Šlotava (fotbalisty), jehož smyslem je vyjádření záměru odkupu budovy fotbalových kabin do vlastnictví obce a jejich následné rekonstrukce. S tím souvisí i schválení zadání studií a smluv na zpracování žádostí o dotace. Dalším důležitým bodem je schválení tzv. Pasportu místních komunikací a Plánu zimní údržby.

Srdečně zvu všechny, kteří mají zájem a možnost si udělat čas k aktivní účasti na samosprávě obce.

S pozdravem,

Marek Merhout, starosta