Pozvánka na zasedání zastupitelstva 18.11.2014

18.11.2014 08:32

Vážení spoluobčané,

dnes večer (18.11.) se bude od 20:00 hodin konat na Obecním úřadě veřejné zasedání zastupitelstva. Zasedání bylo svoláno především z důvodu nutnosti rychlého schválení smlouvy mezi obcí a Státním Fondem Životního Prostředí (SFŽP) na poskytnutí dotace. Původně stanovený program zahrnuje (uvádím pouze věcné body k projednání):

  1. Schválení smlouvy s SFŽP na dotaci pro projekt "Vegetační úpravy"
  2. Oprava chyby v údajích katastru
  3. Směrnice obce pro zadávání zakázek malého rozsahu
  4. Schválení záměru na modernizaci výpočetní techniky OÚ
  5. Informace o zřízení komisí
  6. Úprava rozpočtu 7/2014
 

Vzhledem k rychlosti tempa, kterým se pohybuje administrace dotací s blížícím se koncem roku, bude navrženo na program zařadit schválení další smlouvy na poskytnutí dotace - tentokrát na projekt "Protipovodňová opatření" (tj. v zásadě rozhlas).

Srdečně zvu všechny z vás, kteří mají zájem a možnost si udělat čas, k účasti na zasedání.

Marek Merhout