Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 12.2.2015

07.02.2015 18:01

Vážení spoluobčané, dovoluji si vás pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva konané 12.2.2015 na Obecním úřadě v Budiměřicích od 20:30. Na programu jednání jsou plánovány následující body:

  • Složení slibu nového člena zastupitelstva -- dne 3.února dosavadní zastupitel Ing. Tomáš Urban podal písemnou rezignaci, čímž v souladu s §55, odst. 2, písm. b) zákona č. 491/2001 Sb. zanikl mandát. Podle ustanovení stejného zákona platí, že na uvolněné místo v zastupitelstvu nastupuje náhradník z téže kandidátní listiny v pořadí. Tímto náhradníkem je na základě výsledků voleb z minulého října Bc. Josef Ditrich. Na tomto místě bych rád jménem zbývajících členů zastupitelstva poděkoval Tomášovi Urbanovi za jeho práci v samosprávě a jeho úsilí věnované obecním záležitostem. 
  • Schválení Dohody o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce SDH Budiměřice - Šlotava na rok 2015 -- v souladu s novou koncepcí financování SDH bude schvalována dohoda, zajišťující poskytnutí vyúčtovatelného neinvestičního příspěvku našemu sboru dobrovolných hasičů ve výši 39.800 Kč. Tato částka bude použita za dohodnutých podmínek na zajištění akceschopnosti jednotky a podporu mládežnického požárního sportu. Jedná se pouze o část prostředků poskytovaných na protipožární obranu, která bude spravována přímo SDH, zbývající výdaje zůstanou pod přímou kontrolou obce.
Těším se na vaší účast.
 
Marek Merhout, starosta obce