Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 29.1.15

25.01.2015 21:12
Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na letošní první veřejné zasedání zastupitelstva konané dne 29.1.2015 na Obecním úřadě v Budiměřicích od 20:00. Zastupitelstvo se bude zabývat následujícími body:
  • Volba členů Finančního výboru zastupitelstva - na ustavujícím zasedání v listopadu minulého roku byla obsazena pouze funkce předsedkyně tohoto výboru, do které byla zvolena Mgr. Vlaďka Kolbabová. Právě během ustavujícího zasedání jsem dal nabídku všem, kteří mají zájem pracovat ve prospěch obce ve výborech zastupitelstva, aby mě kontaktovali a svou pomoc nabídli. Především lidí nabízející pomocnou ruku není nikdy dost, ale také jsem to tenkrát zdůvodnil tím, že při existenci pouze jedné kandidátky by bylo přirozené, kdyby v orgánech obce působil někdo nezávislý. Do Finančního výboru budou kandidovat Iva Jarešová a Lucie Zadražilová, které přišly s nabídkou pomoci.
  • Volba členů Kontrolního výboru zastupitelstva - jedná se o stejnou situaci s tím, že předsedou výboru byl zvolen Ing. Tomáš Dvořák. Kandidátkou na dalšího člena je Marie Vorlíčková. Třetí místo v Kontrolním výboru zůstane zřejmě nadále neobsazeno.
  • Zplnomocnění starosty obce na zastupování na valných hromadách VaK Nymburk - obec je s podílem 4.98% šestým největším akcionářem a jako relativně významný vlastník by měla být na valných hromadách zastupována. Dle zákona O obcích je ve výhradní kompetenci zastupitelstva jmenovat svého zástupce v orgánech obchodních společností, v kterých má obec podíl.
  • Rozpočtové opatření 10/2014 (závěrečné) - zastupitelstvu bude předloženo k vzetí na vědomí poslední rozpočtové opatření, kterým bude rozpočet upraven na závěrečnou skutečnost.
  • Schválení záměru poskytnutí neinvestičního příspěvku TJ Budiměřice - Šlotava na rekonstrukci kabin - jakkoliv se předcházející body jednání zastupitelstva zdají pouhými "úředními" záležitostmi, zde se dostáváme k věci velmi skutečné. Stav sociálního zázemí (především WC, ale i sprch) není nové téma. Řešilo se již na půdě předešlého zastupitelstva, i když pouze v rámci pracovních schůzek. Problémem je neutěšený stav těchto zařízení v kombinaci s rozsahem jeho využití. Nejde pouze o členy TJ (fotbalisty), ale toalety jsou využívány návštěvníky sportovních zápasů, během akcí SDH (včetně tréninků mládeže), dnes již 30 členy tenisového klubu a dětmi z tenisové školky, návštěvníky nově zbudovaného dětského hřiště, ale i dokonce dětmi z ZŠ, která ve sportovním areálu uskutečňuje hodiny tělocviku. Je zde i poměrně velké množství hostů mimo Budiměřice a stav sociálního zařízení není úplně dokonalou vizitkou naší obce. Vylepšení situace je na  jednom z předních míst mezi úkoly současného zastupitelstva. Na začátku ledna se však situace urychlila tím, že obec byla oslovena "fotbalisty" s informací, že MŠMT (Ministerstvo školství) vypisuje dotační titul, v rámci kterého je možné rekonstrukci uskutečnit. Odhad rozpočtu na kompletní obnovu WC, sprch, vnitřních prostor (vyjma hospody) a výměny oken a dveří je cca 450.000 tis. Kč. Zastupitelstvo se na svém pracovním jednání předběžně shodlo uvolnit na tuto akci 225.000 tis. Kč jako neinvestiční příspěvek pro TJ Budiměřice - Šlotava účelově vázaný na použití jako 50% spoluúčast na uvedený dotační titul. Obec však bude vyžadovat splnění konkrétních podmínek ze strany TJ - především zajištění veřejného přístup na WC  denně "od rána do večera", umožnění využívání sprch i ostatním spolkům a zajištění řádné údržby a úklidu těchto prostor. Žádost o dotaci bude podávat a jejím příjemcem bude  TJ (pokud vše dobře dopadne) a musí být podána do 30.1.2015.

Velmi se těším se na vaší účast.

Marek Merhout, starosta obce