Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 30.3.2015

27.03.2015 08:36

Vážení spoluobčané, dovoluji si vás znovu pozvat na další veřejné zasedání zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 30.3.2015 od 18:00 v pohostinství "U Táboráka" v Rašovicích. Na ustavujícím zasedání jsem slíbil, že budeme častěji pořádat tzv. velká zastupitelstva mimo obecní úřad. Je samozřejmé, že na těchto zasedáních musíme řešit pro obec a její občany důležitá témata. V tomto případě jsou na programu takové body minimálně dva - schvalování rozpočtu na rok 2015 a žádost o dotaci na výstavbu chodníků v Rašovicích.

Na programu jednání jsou následující body:

  • Schválení bezúplatného převodu pozemků z majetku Středočeského kraje na obec - jde, zjednodušeně řečeno, o pozemky pod  a okolo místní komunikace od šlotavské hospody směrem na Rašovice. Celková plocha pozemků mířících do majetku obce je 22.445 m2. Převod již schválilo krajské zastupitelstvo.
  • Projekt revitalizace pomníku v Budiměřicích před kostelem - záměr provést celkovou revitalizaci pomníku je součástí širšího plánu na postupnou obnovu kulturně-historických památek umístěných v obci. Načasování této konkrétní akce souvisí s blížícím se 70. výročím konce 2. světové války a příběhem Adolfa Jirouta, který má na pomníku umístěnou pamětní desku. Nabídka odborné restaurátorské firmy na obnovu je 48.300 Kč. Více o snaze obnovit naše památky již brzy zveřejníme na webu.
  • Schválení rozpočtu ZŠ Budiměřice na rok 2015 -  škola je naší dlouhodobou prioritou a poskytnutí dostatečných finančních prostředků na její provoz a rozvoj je toho důkazem. Plánovný příspěvek z obecní pokladny poskytovaný škole je 262.900 Kč. Za zmínku určitě stojí záměr provést rekonstrukci šaten (nové lavice, skříňky) a výměna již poruchového dataprojektoru. Úplný finanční plán školy je ke stažení k dispozici zde.
  • Schválení rozpočtu obce na rok 2015 - rozpočet obce je navržen jako plusový s přebytkem 2.995 tis. Kč. Příjmy jsou ve výši 8.009 tis. Kč, výdaje potom 5.014 tis. Kč. Plánovaná čísla obsahují již některé mimořádné položky jako je dokončení projektu nového rozhlasu (LVVS), revitalizaci tůně Halda, lesní hospodaření v Topůlkách, dovybavení zásahové jednotky hasičů a revitalizace pomníku v Budiměřicích - celkový dopad mimořádných položek je -194 tis. Kč. Ostatní projekty a akce budou do rozpočtu vstupovat až během roku cestou rozpočtových úprav. Detailní rozpočet s komentářem a rozpisem mimořádných položek je ke stažení zde.
  • Žádost o dotaci na chodníky v Rašovicích - problematiku chybějících chodníků jsem podrobně rozebíral v článku Chodníky - jak dál? již 14.2.2015. Výzva na dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje již byla vypsána s termínem podání žádosti 15.4.2015. Podání žádosti je potřeba schválit zastupitelstvem.
  • Proplacení brigád TJ Budiměřice - Šlotava za rok 2014 - organizačním nedopatřením nedošlo k proplacení prací provedených fotbalisty na údržbě veřejné zeleně provedené v minulém roce. Jelikož se jedná o výdaj z již uzavřeného účetního období, je třeba úhradu schválit celým zastupitelstvem.

 

Kromě uvedených plánovaných bodů bude na program dodatečně zařazeno projednání vyhotovení bezpečnostních studií na dopravní situaci ve všech částech obce. Cílem v Rašovicích by mělo být podpořit podávanou žádost o dotaci, protože je zřejmé, že hlavním problémem jsou chybějící chodníky. V Budiměřicích a ve Šlotavě by studie měla být prvním krokem k vyřešeních existujících rizik.

Těším se na vaší účast. V restauraci bude po dobu jednání zákaz kouření a hostům budou k dispozici nealkoholické nápoje zdarma.

Marek Merhout, starosta