Procházky podél Mrliny

07.05.2019 15:58

Jedním z přání občanů odpovídajících v naší podzimní anketě bylo, aby existovalo v okolí obce více procházkových tras. Již nějakou dobu obecní zaměstnanci sekají levý břeh Mrliny od soutoku se Sánským kanálem až k propustku na konci Budiměřic (směrem na Rašovice) - jedná se o úsek zhruba 2.1 km dlouhý. Bohužel po levé straně nelze pokračovat dále až do Rašovic.

Proto jsme od letošního jara začali rovněž udržovat pravý břeh mezi mosty ve Šlotavě a Rašovicích. Nově můžete tedy procházkou překonat vzdálenost 2.5 km malebném okolí říčky spojující všechny části naší obce. Zítřejší volný sváteční den si o to přímo říká.

Marek Merhout, starosta