Schválení rozpočtu 2015

03.05.2015 23:13
Zastupitelstvo obce schválilo její rozpočet pro rok 2015 na svém veřejném zasedání v Rašovicích dne 30.3.2015. Rozpočet byl schválen jako přebytkový (tj. příjmy jsou vyšší než výdaje) s přebytkem 2.995.000 Kč. Naplánované příjmy jsou 8.009.000 Kč a výdaje 5.014.000 Kč.
Návrh letošního rozpočtu byl připraven na základě důkladné analýzy hospodaření obce v minulém roce, což bylo umožněno tím, že si obec vede sama účetnictví a oproti předcházejícím letem má mnohem „lepší přehled“. Pro zajímavost jsme na základě čísel z roku 2014 odhadli běžné příjmy a výdaje tj. bez zahrnutí mimořádných položek (ať plánovaných nebo neplánovaných). Takové běžné příjmy obce by měly být zhruba 7 mil. Kč a výdaje cca 3.8 mil. Kč.
Schválený návrh rozpočtu v sobě zahrnuje na příjmové stránce mimořádné příjmy z dotací (913.000 Kč) a prodeje dřeva z Topůlek (150.000 Kč), na druhou stranu mimořádné výdaje na zalesnění Topůlek (116.000 Kč), platbu za dokončení rozhlasu (609.000 Kč), vybavení hasičské JPO (97.000 Kč), bagrování Haldy (117.000 Kč), obnovu památných dubů v Rašovicích (60.000 Kč), obnovu pomníku u kostela (50.000 Kč) a nákup traktůrku na sekání trávy (160.000 Kč). Ostatní projekty, které jsou pouze ve fázi záměru, budou do rozpočtu zahrnuty během roku formou rozpočtových opatření až po jejich schválení.
Rozpočet se skládá z tzv. paragrafů, což jsou jakési „škatulky“ s pevně stanoveným obsahem. V této formě musí být zastupitelstvem schválen, ale pro běžného občana je relativně nepřehledný. Pro lepší porozumění široké veřejnosti jsme rozpočet rozdělili do několika „lépe pochopitelných“ kategorií a zobrazili v grafech.