Sečení obecních pozemků

02.05.2016 14:24

Již tradičně je část rozlohy trvalých travních porostů v majetku obce udržována sečením za účelem získání trávy nebo sena pro domácí zvířectvo. V průběhu let se takto využívané plochy podstatně zmenšily. Na druhou stranu výrazně narostla intenzita údržby zeleně v režii obecního úřadu, jejímž cílem je zajištění vzhledu našich obcí. Jde o zcela přirozený trend vyvolaný postupnou změnou způsobu života na dnešním venkově.

Z tohoto důvodu vzešla potřeba "sladit" plán údržby obecní zeleně se sečením trávy pro zvířata. Obecní úřad samozřejmě velmi rád vyhoví všem zájemcům o trávu a umožní její sekání tam, kde je to v souladu s péčí o vzhled obce.

Žádáme proto všechny občany, kteří v současné době sečou nebo by v budoucnosti chtěli sekat trávu na obecních pozemcích, aby se přihlásili na obecním úřadě. Po kladném posouzení jejich žádosti s nimi bude uzavřena jednoduchá písemná dohoda, ve které budou stanovena vzájemná pravidla.