Stávka řidičů autobusů

04.04.2017 14:34

Obecní úřad dnes obdržel vyjádření vedení společnosti Okresní autobusové dopravy Kolín s.r.o. k plánované stávce řidičů autobusů, podle kterého se řidiči na jí provozovaných linkách nezúčastní. V oblastech, kde zajišťuje dopravní obslužnost OAD Kolín, tak nebude mít stávka vliv na rozsah zajišťované dopravy a všechny autobusy vyjedou dle jízdních řádů. Společnost OAD Kolín má s odborovou organizací řádně uzavřenu kolektivní smlouvu platnou pro rok 2017, která plně respektuje aktuálně platné nařízení vlády o minimální výši zaručené hodinové mzdy. Dle vyjádření ředitele, pana Ing. Martina Pípala, objednatelé dopravní obslužnosti, kterými jsou kraje a obce se k situaci postavili velmi zodpovědně a ve většině případů promítli navýšení mezd řidičů do ceny dopravního výkonu. Pokud jde o Budiměřice, tak obecní rozpočet v roce 2017 na autobusovou dopravu doplácí částku 96.150 Kč. To je oproti roku 2016 nárůst o necelé 3 tis. Kč.

Marek Merhout, starosta obce