Ustavující zasedání nového zastupitelstva

30.10.2014 19:37

Dne 2.11.2014 (neděle) od 18:00 se v pohostinství "U Datlů" uskuteční ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva. Na jaký program se můžeme těšit? 

Po nezbytných úvodních procedurálních bodech, jako je určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele nebo určení mandátního a volebního výboru,  složí noví členové zastupitelstva slib. Následovat bude volba starosty a místostarosty obce. Dalším plánovaným bodem je ustanovení kontrolního a finančního výboru a volba jejich předsedů. Jako poslední bude nové zastupitelstvo hlasovat o schválení odměn za výkon funkce jeho členů tzn. včetně odměn pro starostu a místostarostu.

Zastupitelstvo pro nové volební období se bude skládat pouze z jedné kandidátky, která se v Budiměřicích účastnila komunálních voleb. I tak byla volební účast nadprůměrná v porovnání s celostátními výsledky - 48,45%. Pro připomenutí uvádíme tabulku s jmény zvolených zastupitelů a jejich hlasovými zisky. Kompletní výsledky můžete nalézt zde.

Jménem nově zvolených zastupitelů, ale i těch kteří v minulém období v zastupitelstvu pracovali a rozhodli se dále nepokračovat, vás všechny zveme na nedělní zasedání. Na závěr jednání bude tradičně otevřena diskuse, kde budete mít možnost položit dotazy nebo podělit se o své náměty s celým vedením obce.

(mm)