Valná hromada TJ Budiměřice - Šlotava z.s.

17.04.2019 09:19

Pozvánka na Valnou hromadu 
TJ Budiměřice – Šlotava z.s.

Výkonný výbor srdečně zve všechny členy TJ Budiměřice – Šlotava z.s.  na Valnou hromadu, která se uskuteční v sobotu 20. dubna 2019 od 19.00 hodin v budově fotbalových kabin Budiměřice č.p. 148.

Program:

1.     Prezence;

2.     Schválení programu jednání valné hromady;

3.     Volba zapisovatele a ověřovatele;

4.     Seznámení s návrhem Memoranda o porozumění mezi TJ Budiměřice – Šlotava z.s. a obcí Budiměřice o rekonstrukci budovy fotbalových kabin;

5.     Schválení Memoranda o porozumění mezi TJ Budiměřice – Šlotava z.s. a obcí Budiměřice o rekonstrukci budovy fotbalových kabin;

6.     Schválení prodeje budovy fotbalových kabin obci Budiměřice;

7.     Diskuze

8.     Závěr

 

Dovolujeme si Vás požádat o dochvilnost.