Veřejné zasedání zastupitelstva 24.6.2013

20.06.2013 20:33
Dovolujeme si vás pozvat na VZ zastupitelstva, které se bude konat 24.6.2013 od 19:00 na Obecním úřadě v Budiměřicích. Starosta původně plánoval zasedání do Rašovic - se zaměřením na specifická témata pro Rašovice, ale bohužel vzhledem povodňovým událostem se rozhodl na program zasedání zařadit pouze již připravené body. Rašovické zasedání bude tím následujícím.
 
Program:
 1. Úvod
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele ( §95 odst.1 zákona o obcích) 
 3. Schválení bezúplatného převodu pozemků k.ú.Budiměřice p.č. 135/3, 135/4
 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
 5. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2012
 6. Úprava rozpočtu č.1/2013 
 7. Schválení rozpočtu  projektu „Rekonstrukce dětských hřišť“
 8. Schválení smlouvy o dílo  na rekonstrukci dětských s firmou Hřiště s.r.o.
 9. Schválení výsledku poptávkového řízení na výměnu oken a dveří v ZŠ Budiměřice
 10. Schválení smlouvy o dílo na výměnu oken a dveří v ZŠ s firmou Window Holding a.s.
 11. Schválení smlouvy o užívání tenisového hřiště s ATP Budiměřice o.s.
 12. Diskuse
Těšíme se hojnou účast!