Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN

01.11.2017 15:22

Firma ADITIZ bude v Budiměřicích ve dnech 01. 11. 2017 -  22. 11. 2017 vytyčovat a zaměřovat stávající sítě NN pro společnost ČEZ Distribuce.

Činnosti budou provádět pracovníci pověřené firmy, kteří se na požádání prokáží pověřením ČEZ Distribuce k této činnosti. 

Bližší informace můžete získat na telefonech: 736 740 368, 773 031 199.