Zájezd s návštěvou trhů

09.11.2017 14:16

Obec Budiměřice Vás zve na společný výlet do polského příhraničního města 

KUDOWA ZDRÓJ

Z á j e z d   s   n á v š t ě v o u   t r h ů                                              

Odjezd ve čtvrtek 23. 11.         v 06:00 z Rašovic

                                                 v 06:05 ze  Šlotavy

                                                 v 06:10 z Budiměřic u mostu

                                                 předpokládaný návrat 14:00 – 15:00

-          doprava autobusem je zajištěna, svůj zájem hlaste do 16. 11. na obecním úřadě

-          autobus zastaví přímo u tržnice

-          každou hodinu možnost uložit nákup do hlídaného autobusu

 

Cena:   140,- Kč senior z obce

            190,- Kč občan z obce (ne senior)

            230,- Kč ostatní výletníci