Zajištění nákupu potravin po uzavření obchodu v Budiměřicích

16.02.2017 08:23

Od poloviny tohoto týdne bohužel došlo opět k ukončení provozu prodejny potravin v Budiměřicích.  Je to velmi nepříjemná zpráva pro všechny občany, kteří mají ztíženou nebo vůbec žádnou možnost si obstarat nákup základních potravin mimo naši obec.

Po zvážení možností jsme se rozhodli namísto objednání služeb pojízdné prodejny, na kterou by stejně obecní úřad finančně přispíval, vyzkoušet trochu jiný způsob zajištění "potravinové obslužnosti". Obecní zaměstnanci budou 2x týdně v pravidelnou dobu zajišťovat dopravu zájemců o nákup do rašovického obchodu. Věříme, že tímto způsobem zajistíme potřebným kvalitnější, pohodlnější a pružnější přístup k obstarání potravin.

Prosíme zájemce o možnost dopravy do obchodu, aby osobně nebo telefonicky kontaktovali paní Vorlíčkovou (tel. 721 821 672), která jim velmi ráda sdělí více podrobností. Služba pro občany by začala fungovat od příštího týdne.