Zpevnění cesty na Mršník

27.11.2015 23:40

Pro občany užívající meziskládku bioodpadu na Mršníku připravil Obecní úřad vylepšení příjezdu v podobě zpevnění části užitkové komunikace napojené na hlavní silnici. Došlo k vyrovnání nájezdu na vozovku a několika následujících metrů, které zcela jistě ocení nejen přijíždějící občané, ale zejména podvozky jejich vozidel.

V souvislosti s Mršníkem připomínáme, že poslední den, kdy bude letos meziskládka otevřena bude 6.12. (10:00 - 11:00). Během zimy bude samozřejmě možné v případě zájmu provést uložení bioodpadu na základě předchozí dohody s Obecním úřadem.